Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

 • Rodinné domy
 • Řadové bytové domy
 • Luxusní rodinné domy

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

 • Administrativní budovy
 • Nákupní centra
 • Školy a školky
 • Sportovní objekty

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

 • Stavby pro průmysl
 • Stavby pro výrobu
 • Logistická centra
 • Energetické stavby

Výstavba od rodinných domů až po velké průmyslové stavby

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. provádí stavby v lokalitách Prostějov, Praha, Brno, Vyškov, Olomouc, Otrokovice, Kroměříž, Hulín, Blansko, Jihlava, Kojetín, a v dalších menších obcích Středočeského kraje a na Moravě. Z toho na zakázkách v Praze realizujeme v současnosti asi 40% své kapacity

Výrobní a technické zařízení firmy je na takové úrovni, že můžeme bez problému realizovat ty nejnáročnější zakázky v oblasti pozemního stavitelství.
Základní materiál a suroviny potřebné k provedení jednotlivých zakázek odebíráme od specializovaných firem, které jsou nejblíže od lokality výstavby a které vydávají na předepsané materiály atesty.

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

Sportovní areál

Srpen 2012 sídliště E. Beneše, Prostějov

Logistický areál Feico

Listopad 2012 Prostějov

Obchodně distribuční centrum

Listpad 2012 Prostějov

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.

Odborné certifikáty

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. vlastní certifikáty potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality, zavedení a shodu systému environmentálního managementu a zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

více informací