Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

Součástí stavby sportovního areálu bylo provedení stavebních prací na úpravě travnatého hřiště, vybudování nového objektu šaten, výstavba tribuny, vybudování rozšířeného tréninkového hřiště, vybudování parkoviště a objektu pokladen.

Investor: Město Prostějov, Nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Finanční objem: 49,1 mil. Kč bez DPH
Zahájení stavby: červen 2009
Dokončení stavby: listopad 2009

Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov Sportovní areál sídliště E. Beneše, Prostějov

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.