Certifikace

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. vlastní CERTIFIKÁT č. QMS-885-2021 potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2015, CERTIFIKÁT č. EMS-908-2022 potvrzující zavedení a shodu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015 a CERTIFIKÁT č. BOZP-938-2023 potvrzující zavedení a shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018.

  

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.