Vaše stavby v rukou odborníků
Česky | English
Neherova vila Zelená úsporám Odborné certifikáty
Neherova vila Zelená úsporám Zelená úsporám

Tisková prohlášení


Reakce na sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o pokutě udělené společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s. za údajné kartelové dohody o stavebních zakázkách

28. bžezna 2019


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) udělil společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s. a dalším 8 subjektům působícím na trhu pozemního stavitelství pokutu za údajné kartelové dohody v oblasti veřejných zakázek. Rozhodnutí se týká veřejných zakázek, které proběhly již před téměř 10 roky. Společnost považuje rozhodnutí a závěry ÚOHS za nesprávné a nezákonné a bude se proti nim bránit soudní cestou.


Společnost zejména vytýká ÚOHS, že rozhodnutí opřel pouze a výhradně o své domněnky a spekulace. ÚOHS v rámci řízení neshromáždil ani jeden přímý důkaz, který by společnost usvědčoval z protiprávního jednání, a naopak ignoroval důkazy, které společnost uváděla na svou obranu. Společnost v této souvislosti zdůrazňuje, že vedle ÚOHS její jednání prověřovala též Policie ČR. Ta, na rozdíl od ÚOHS, nezjistila na základě shodných podkladů žádné porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti a řadu dalších argumentů jsme přesvědčeni, že nezávislý soud rozhodnutí ÚOHS zruší.Milan Grmela
statutární ředitel