Vaše stavby v rukou odborníků
Česky | English
Neherova vila Zelená úsporám Odborné certifikáty
Neherova vila Zelená úsporám Zelená úsporám

Navigace

Aktuálně

V současné době nejsou k dispozici žádné aktuality.

Profil společnosti

Firma POZEMSTAV Prostějov, a.s. se k termínu 30. 6. 1998 transformovala na akciovou společnost podle § 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákon) a to z firmy POZEMSTAV Prostějov, spol. s r.o., která vznikla v roce 1991 v rámci malé privatizace odkoupením podstatné části státního podniku Pozemní stavby Prostějov. Transformovaná firma (akciová společnost) převzala všechny závazky původní firmy (společnosti s ručeným omezeným) v souladu s ustanovením § 69 OZ a bez přerušení bude pokračovat ve všech dosavadních činnostech.

V roce 1996 firma POZEMSTAV založila první podnik, ve kterém má majoritní podíl. V současné době se již jedná celkem o 9 společností se sídlem v regionu a v Praze, které se zabývají stavební činností, nákupem a prodejem stavebního materiálu, výrobou a montáží plastových oken a dalšími řemeslnými pracemi (elektroinstalace, keramické obklady a dlažby, malby a nátěry). Všechny společnosti s majoritním podílem mají dostatečnou samostatnost na trhu zakázek v jejich oboru, přednostně však zajišťují dodávky a práce pro firmu POZEMSTAV.

Dnes má firma 70 vlastních zaměstnanců v profesním složení řídící pracovníci, technici, zedníci, tesaři, dělníci, železáři, sádrokartonáři a další profese PSV. Čtyři inženýři firmy získali osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby. Vlastními zaměstnanci zajišťuje firma práce HSV i práce PSV. Ve společnostech s majoritním podílem je asi 70 zaměstnanců, kteří zajišťují stavební práce, zásobování staveb materiálem a další řemeslné práce (výroba a montáž plastových oken, obklady a dlažby, elektroinstalace, malířské a natěračské práce). Na úzce specializované práce PSV máme vybudovanou síť osvědčených subdodavatelů a před zahájením jednotlivých zakázek provádíme výběrové řízení.

Výstavbu provádíme v lokalitách Prostějov, Praha, Brno, Vyškov, Olomouc, Otrokovice, Kroměříž, Hulín, Blansko, Jihlava, Kojetín, a v dalších menších obcích Středočeského kraje a na Moravě. Z toho na zakázkách v Praze realizujeme v současnosti asi 40% své kapacity.

Výrobní a technické zařízení firmy je na takové úrovni, že můžeme bez problému realizovat ty nejnáročnější zakázky v oblasti pozemního stavitelství. Vzhledem ke zvětšené poptávce po železobetonových monolitických konstrukcích bylo zakoupeno systémové bednění Paschal.

Základní materiál a suroviny potřebné k provedení jednotlivých zakázek odebíráme od specializovaných firem, které jsou nejblíže od lokality výstavby a které vydávají na předepsané materiály atesty.